Valóban McKenzie módszer szerinti tornát kaptam?

A McKenzie "torna" egyénre szabott kezelés!

A McKenzie "torna" egyénre szabott kezelés!

Ez a cikkem a webbeteg.hu oldalon jelent meg 2014-ben.


Röviden:
 Biztosan nem McKenzie kezelést kapott az, akit nem vizsgáltak meg alaposan (ez 20 perc alatt nem lehetséges) vagy aki „csoportos McKenzie tornát” kapott.

 A McKenzie módszer elképzelhetetlen csoportban, hiszen alapeleme, hogy egyénre az egyén adott állapotára beállított kezelés.


Többször találkozunk azzal a véleménnyel, mind a betegek, mind a szakemberek részéről, hogy valakinek nem segített a McKenzie torna, vagy akár rosszabbul is lett tőle. Az ilyen esetek részletes kikérdezése után sokszor kiderül, hogy az érintett nem a Robin McKenzie által leírt módszer szerint kapott ellátást.
A helyesen alkalmazott McKenzie-féle kezelés bizonyítottan nagyon hatékony. 
Felmerül a kérdés: egyszerű betegként, hogyan tudhatom, hogy valóban McKenzie-féle kezelést kaptam-e.
Két kérdést kell feltennünk ennek a megválaszolására:

  1. Ki végezte? Valóban McKenzie terapeutától kaptam ellátást?
  2. Hogyan alkalmazta? Mit kaptam McKenzie tornaként?

1. Valóban McKenzie terapeutától kaptam ellátást?

Ki kezelhet a McKenzie módszerrel? (Személyi feltételek)

A McKenzie torna hivatalos neve „Mechanikai Diagnózis és Terápia” (MDT). Ezt az alapos betegvizsgálatra épülő módszert tanfolyamokon lehet elsajátítani. A tanfolyamok olyan komoly egészségügyi ismeretekre épülnek (anatómiai, neurológiai, ortopédiai...), hogy csak diplomás egészségügyi szakemberek (gyógytornászok és mozgászervi betegségekben jártas orvosok) számára elérhető.

Ez alapján nyilvánvaló, hogy aki nem rendelkezik felsőfokú egészségügyi végzettséggel (gyógytestnevelő, edző, masszőr, csontkovács stb.) nem is vehet részt minősített McKenzie tanfolyamokon. Az előfordulhat, hogy valaki valamilyen képzés keretében hallott néhány órás ismertetőt a McKenzie módszerről, de ettől nem válik McKenzie terapeutává.

A hivatalos MDT továbbképzések a Magyarországi McKenzie Intézet szervezésében zajlanak, nemzetközileg elismert oktatókkal.

A kurzusok tematikája:

  • Mechanikai diagnózis és terápia az ágyéki gerincen (A kurzus),
  • Mechanikai diagnózis és terápia a nyaki és háti gerincen (B kurzus),
  • Az ágyéki gerinc manuális technikái és alsó végtagi ízületek mechanikai vizsgálata és kezelése (C kurzus),
  • A nyaki és háti gerinc manuális technikái és a felső végtag ízületeinek mechanikai vizsgálata és kezelése (D kurzus).

A kurzusok egymásra épülnek, bizonyítványt adnak, de nem zárulnak vizsgával.
 A fenti felsorolás azt is mutatja, hogy gyógytornászok között is nagy különbségek lehetnek, mind a módszerben való előremenetelben, mind szakmai tapasztalatok terén.
Az összes kurzus elvégzése és a megfelelő tapasztalat megszerzése után lehet jelentkezni nemzetközi minősítő vizsgára, ahol a szakemberek számot adnak arról, mennyire sajátították el a módszert. Aki sikeresen leteszi ezt a vizsgát, az jogosult a „cert. MDT” , azaz a minősített McKenzie terapeuta cím viselésére.

Nemzetközi McKenzie Intézet csak a minősítő vizsgával rendelkező terapeutákat ajánlja. Hazánkban jelenleg még csak két minősített terapeuta van, (ennek az is az oka, hogy csak külföldön és idegen nyelven lehet vizsgázni) de természetesen többen is végezhetik megbízhatóan.
Segíthet a jó terapeuta megválasztásában, ha tudjuk, hol jár az illető szakember az elméleti és gyakorlati képzésben, azaz mennyit végzett el az elérhető A-D tanfolyamokból.
Ez azért is fontos, mert több szakember elvégzi az alaptanfolyamokat (A-B), majd más módszerekkel is kombinálja, és bár nem követi a nemzetközi McKenzie protokollt, mégis McKenzie tornának nevezi az általa nyújtott ellátást.

2. Mit kaptam McKenzie tornaként?

A Mechanikai Diagnózis és Terápia, azt jelenti, hogy mechanikai erőhatások vizsgálatára épül a kezelés. Kulcskérdés, hogy valóban megelőzte-e a terápiát alapos vizsgálat. Ha nincs vizsgálat, az nem McKenzie-féle kezelés.

A vizsgálat a legtöbb esetben egy óra hosszú. A kikérdezés során a terapeuta törekszik megismerni a tünetek viselkedését: mikortól és hogyan kezdődött a fájdalom, pontosan hol helyezkedik el, kisugárzik-e, mennyire állandó, milyen tényezők erősítik vagy gyengítik, függ-e testhelyzetektől, mozdulatoktól stb.

A kikérdezés alapján kezdődik a mozgásvizsgálat. Ennek során a terapeuta megfigyeli milyen irányú és nagyságú erőhatásokra, hogyan reagálnak a beteg tüneti. Nagyon fontos annak a megtalálása, hogy van-e egy olyan előnyös irány, amire kedvezően reagálnak a tünetek; ha van ilyen, akkor erre épül a kezelés. Amíg nem világos, van-e megfelelő irányú és erejű mozdulat, tovább kell keresni, akár 24 vagy 48 órán át tesztelve egy-egy mozdulatot. Az elvégzett alapos vizsgálat és a jól beállított mozdulatok hatására a beteg nem lehet rosszabbul.

A tünetek változásának figyelmes és pontos követése nagyon hatékonnyá és biztonságossá teszi az MDT-t. Így, és csak így, alkalmazható akut szakaszban és nagyon súlyos tünetek esetén is!

Ha nincs meg ez az alaposság, az nem a McKenzie által leírt terápia. Ha nincs meg ez az alaposság, akkor nem várhatjuk el azt a hatékonyságot, amit nemzetközi vizsgálatok tanúsítnak.

Összefoglalva:
 Biztosan nem McKenzie kezelést kapott az, akit nem vizsgáltak meg alaposan (ez 20 perc alatt nem lehetséges) vagy aki „csoportos McKenzie tornát” kapott.

 A McKenzie módszer elképzelhetetlen csoportban, hiszen alapeleme, hogy egyénre és az egyén adott állapotára szabott. 


Publikáció a webbeteg.hu oldalon

Posted in McKenzie-módszer ismertetők, McKenzie-terapeuta and tagged , .